Đọc file PDF với trình duyệt Chrome, Firefox & Cốc Cốc

Đọc file PDF với trình duyệt Chrome, Firefox & Cốc Cốc. Bạn có thể đọc file PDF dễ dàng với trình duyệt web mà không cần sử dụng bất kỳ phần mềm đọc file PDF nào.


Hướng dẫn đọc file PDF bằng trình duyệt web

Từ cửa sổ trình duyệt web Google Chrome, Firefox Cốc Cốc các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + O ( áp dụng với cả 3 trình duyệt) sau đó tìm đến file PDF các bạn muốn mở hoặc kéo thả trực tiếp file PDF vào trình duyệt.

Chú ý: Trình duyệt web mặc định sau khi cài windows là Internet Explorer chưa hỗ trợ đọc file PDF nhé. Vì vậy nên bạn cần phải cài một trong 3 trình duyệt web Google Chrome, Firefox hoặc Cốc Cốc để có thể đọc file PDF bằng trình duyệt web.

Kết quả là ta sẽ có thêm một trình đọc PDF. Tuy nhiên vẫn khuyến khích các bạn sử dụng một trong 2 phần mềm chuyên dụng đọc file PDF đó là Adobe ReaderFoxit Reader. Chuyên bao giờ cũng hơn phải không nào?

Đọc file PDF bằng trình duyệt Google Chrome
Đọc file PDF bằng trình duyệt Google Chrome

Đọc file PDF bằng trình duyệt Firefox
Đọc file PDF bằng trình duyệt Firefox

Đọc file PDF bằng trình duyệt Cốc Cốc
Đọc file PDF bằng trình duyệt Cốc Cốc
Chúc các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn cho việc đọc file PDF!!!

Facebook Comment

No comments:

Post a Comment